Οι ρίζες της επαναστατικής Αριστεράς στην Ελλάδα

Οι ρίζες της επαναστατικής Αριστεράς στην Ελλάδα

Επιλογή από τα κείμενα της Οργάνωσης Σοσιαλιστική Επανάσταση
1972-1974

Εκδόσεις Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο