Δείτε τις συζητήσεις και τους θεματικούς κύκλους του Μαρξισμού 2017 (PDF)

Δείτε τις συζητήσεις και τους θεματικούς κύκλους του Μαρξισμού 2017 σε μορφή pdf